Adverteren in de Zuiderpost

Zuiderpost voortaan mèt advertenties!

Pak nu uw kans en adverteer in de Zuiderpost.
Voor een relatief laag bedrag ondersteunt u daarmee de informatievoorziening door de wijkkrant binnen Oss-Zuid. Zo toont u uw betrokkenheid met onze buurt- en wijkgenoten. En u bevordert uw naamsbekendheid in onze wijk.

Oss-Zuid – volgens ons de mooiste en gezelligste wijk van Oss – kenmerkt zich door een grote variatie, zowel in bebouwing en bestemming als in bewoners, niet alleen door het grote aantal nationaliteiten, maar ook door de diversiteit in bedrijvigheid.

Sinds jaar en dag informeert de Zuiderpost, wijkkrant van Oss-Zuid, alle wijkbewoners over de diverse activiteiten die plaatsvinden in de wijk, meestal georganiseerd door de vele vrijwilligers van buurtverenigingen, Wijkraad en Wijkstichting.

Ook wij gaan met de tijd mee. Daarom is de Zuiderpost sinds 2014 in full color. Tegelijkertijd hebben we besloten – in navolging van andere wijkkranten – over te gaan tot het plaatsen van advertenties.
Zien wat mogelijk is? Klik hier voor ons Zomer 2020 nummer.

Is uw interesse gewekt? Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende formaten en tarieven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: zuiderpostoss@gmail.com.

Overzicht advertentieformaten en -tarieven Zuiderpost

advertentietarieven

Uitgave 2020 en kopysluiting

kopysluitingVerschijningsmaandUitgavenummer
16 maartvoorjaarsnummer219
8 junizomernummer220
7 septemberherfstnummer221
16 novemberwinternummer222

Heb je nog vragen? Wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op via zuiderpostoss@gmail.com.