Fotogallerij Oss-Zuid

In de loop der jaren zijn er nogal wat foto's gemaakt in Oss-Zuid, zowel tijdens activiteiten als van allerlei bezienswaardige gebeurtenissen.

Het is de bedoeling om per jaar een fotogallerij op te zetten met in elke fotogallerij verschillende albums van verschillende activiteiten.
Ook hiervoor doen we graag een beroep op jullie medewerking.

Heb je nog ergens foto's van buurt- en wijkactiviteiten die je graag met je wijk- en buurtgenoten wilt delen?
Heb je zin en tijd om te helpen de fotogallerijen te vullen en up to date te houden?
Neem dan contact met ons op via info@ws-oss-zuid.nl of zuiderpostoss@gmail.com.


Inhoud fotogallerij Oss-Zuid

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009: