Kerstmarkt 2019

kerstmarkt 2019 Oss-Zuid
Wilt u een kraam huren voor de kerstmarkt (voor uitsluitend kerstgerelateerde c.q. kadoartikelen), neemt u dan contact op met: Jacqueline Eekels, 06-22335529 of jacqueline.eekels@ziggo.nl
Echter: heeft u een hobby c.q. talent die u graag wilt laten zien tijdens de kerstmarkt, meldt u zich dan ook aan.
Wij zien u dan graag op de kerstmarkt! Tot 14 december!
Werkgroep Kerstmarkt Oss-Zuid